GÖREVLERİMİZ
Misyon:
Karabük Valiliği AB Koordinasyon Uyum  sürecinin yerelde daha iyi anlaşılması ve uygulanan hibe programlarının etkin bir şekilde kullanılması için Kamu ve Sivil toplum unsurlarının birlikte çalışma koordinasyonu yüklenmiştir.
 
Hedefler :
 
• Kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin ilimize dönük çalışmalarının tek elden koordine edilmesini sağlamak,
• Uluslararası hibe ve kredi programlarından gerekli mali destek kaynağının bulunabilmesini sağlamak,
• Tüm kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde proje ekipleri oluşturulmasını temin etmek,
• Projelerin izlenmesi, denetlenmesi, hazırlanması ve takip edilmesi süreçlerini makro düzeyde yönetmek,
• Veri bankası oluşturmak ve proje envanter çalışması yapmak
• Başarı hikâyelerini paylaşmak
• Hazırlanacak AB projeleri için teknik alt yapı hazırlamak
• Kurumsal stratejik planların oluşturulmasını sağlamak
• Kent politikasını kentteki tüm paydaşlarla belirlemek (Yönetişim)
• Ortak akıl oluşturma, kent politikasının belirlenmesi
 
Kuruluş:
İçişleri Bakanlığının 2010/6 sayı ve AB Katılım Süreci konulu  Genelgesi doğrultusunda,  Valilik Makamının 12/07/2010 tarih ve 3479 sayılı Oluru ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.
 
Amaç :
 
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile üniversite bünyesinde bulunan proje birimleri arasında koordinasyonu ve uyumu sağlamak; kaynakların verimli kullanılması için bu birimlerin proje ekiplerine " Proje Hazırlama", "Proje Süreç Yönetimi" ve "Proje Fon Kaynakları" eğitimlerini vermek ve Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardımları ile diğer fon kaynaklarından ilimizin daha fazla yararlanmasının sağlamaktır.
Yürüttüğümüz Faaliyetler :
Karabük ilinde bulunan kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, birliklerin, eğitim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kurumların Ulusal ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak projeler yapmasını sağlamak,
Hazırlayacakları projelere idari ve teknik destek sağlamak,
Proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşları ile belediyelere Avrupa Birliği‘ne üye ve aday ülkelerden proje ortağı bulmada yardımcı olmak,
İl genelinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla ihtiyaca uygun projeler üretilmesini sağlamak ve örnek projeleri duyurmak,
Projesi kabul edilen kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırma faaliyetleri konusunda yardımcı olmak,
Ülkemizin yararlanabileceği tüm fonları il düzeyinde tanıtmak,
Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Ulusal Ajans ve diğer kuruluşlar tarafından yapılan proje teklif çağrılarını proje yapabilecek kurum ve kuruluşlara duyurmak,
Üye ülkeler, Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği konusunda ilişkileri yürütmek,
İl Özel İdaresinin yasalarla belirlenmiş görevleri ile ilgili olarak Avrupa Birliği fonlarından yararlanılması için projeler üretmek ve bu konu ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.