Karabük Üniversitesi'nde 16 Fakülte, 4 Enstitü,4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.